Java Integer Nedir? Kullanımı ve Örnekleri

Share

Java programlama dili, herhangi bir tam sayıyı temsil etmek için “int” adı verilen bir veri türü sunar. Ancak bazen tam sayı değerinin sınırları “int” veri türü tarafından desteklenenden daha büyük olabilir. Bu durumda “Integer” sınıfı kullanılır.

Java’da Integer ve int arasındaki fark nedir?

İnteger Sınıfı Nedir?

Java’nın “Integer” sınıfı, bir tam sayı değişkeninin değerini saklamak için kullanılır. “Int” veri türünden farklı olarak, “Integer” sınıfı, daha büyük tam sayıları desteklemek için kullanılır. “Integer” sınıfı, “int” veri türünden daha esnek bir veri türüdür ve daha büyük sayıları tutabilir.

İnteger Sınıfının Kullanımı

Java’da “Integer” sınıfı kullanarak bir tam sayı değişkeni tanımlayabilirsiniz. Aşağıdaki örnek kodda, “sayi” adlı bir “Integer” değişkeni tanımlanmıştır:

Integer sayi = 5;

Bir “Integer” değişkeninin değerini almak için, “intValue()” metodu kullanılır. Örneğin:

Integer sayi = 5;
int deger = sayi.intValue();

İnteger Sınıfının Özellikleri

“Integer” sınıfının birçok özelliği vardır. Bazıları şunlardır:

1. MAX_VALUE

“Integer” sınıfının “MAX_VALUE” adlı bir sabiti vardır. Bu sabit, “Integer” sınıfının tutabileceği en büyük tam sayı değerini temsil eder.

System.out.println(Integer.MAX_VALUE);

2. MIN_VALUE

“Integer” sınıfının “MIN_VALUE” adlı bir sabiti vardır. Bu sabit, “Integer” sınıfının tutabileceği en küçük tam sayı değerini temsil eder.

System.out.println(Integer.MIN_VALUE);

3. parseInt() Metodu

“Integer” sınıfının “parseInt()” adlı bir metodu vardır. Bu metod, bir dizeyi tam sayıya dönüştürmek için kullanılır. Örneğin:

String sayi = "123";
int deger = Integer.parseInt(sayi);

Sonuç

Java’da “Integer” sınıfı, “int” veri türünden daha esnek bir veri türüdür ve daha büyük tam sayıları destekler. “Integer” sınıfının birçok özelliği vardır ve bu özellikler, programcılara daha fazla esneklik sağlar.

Sıkça Sorulan Sorular

  1. “Integer” sınıfı hangi amaçla kullanılır?

Java’da “Integer” sınıfı, daha büyük tam sayıları desteklemek için kullanılır.

  1. “Integer” sınıfının en büyük değeri nedir?

“Integer” sınıfının en büyük değeri, “MAX_VALUE” adlı sabit ile temsil edilir.

  1. “parseInt()” metodu hangi amaçla kullanılır?

“parseInt()” metodu, bir dizeyi tam sayıya dönüştürmek için kullanılır.

  1. “Integer” sınıfı, “int” veri türünden daha esnek midir?

Evet, “Integer” sınıfı, “int” veri türünden daha esnek bir veri türüdür.

  1. “Integer” sınıfının en küçük değeri nedir?

“Integer” sınıfının en küçük değeri, “MIN_VALUE” adlı sabit ile temsil edilir.

Author