Java Interface Nedir? Özellikleri ve Kullanım Örnekleri

Share

Java’da Abstraction işlemi iki farklı yolla yapılır. Bunlardan ilki, hakkında detaylı bilgilere yer verdiğimiz Abstract Class’lar aracılığıyladır. Diğeri ise Interface’ler aracılığı ile yapılır. İki yapı arasında önemli farklar bulunmaktadır. Java, aşağıda detaylı bir şekilde açıklayacağımız Interface isimli bu yapıyı geliştirerek, bazı engelleri aşmayı ve programcılara önemli avantajlar sağlamayı amaçlamıştır. İşte Interface nedir, nasıl ve ne için kullanılır gibi soruların yanıtları.

Interface Nedir?

Interface, Java tarafından geliştirilmiş, class’lardan farklı bir yapıya sahip olan yapılardır. Interface’lar, tıpkı abstract class’larda olduğu gibi soyut yani body’si olmayan metodlar oluşturmaya imkan tanır. Bu metodlar, ilgili interface’e extend edilen class’lar tarafından override edilip kullanılmak zorundadır.

Peki abstract class’lar varken, Java neden Interface gibi bir yapı oluşturmuştur? Bunun en temel nedeni, class’ların multiple intheritance’ı desteklememesidir. Abstract da bir class olduğu için multiple intheritance’ı desteklemez. Yani bir class’ın yalnızca bir parent’ı olabilir. Bir class birden fazla class’ın alt sınıfı olamaz.

Bu sınırlama, bazı dezavantajlarla birlikte gelmektedir. Örnek vermek interface’ler olmasa, çok büyük çapta bir projede, ürünün sahip olacağı tüm temel fonksiyonları tek bir class’a toplamak gerekecekti. Bu, hem çok uzun kod yapılarının oluşmasına hem de büyük bir karmaşıklığa sebep olacaktı.

İnterface’lerle birlikte bu zorluk ortadan kalktı. Java, Interface yapısını oluşturarak, bir class’ın birden fazla sayıda interface’in alt sınıfı haline gelmesini mümkün hale getirdi. Böylelikle, çok sayıda sınıf tarafından kullanılması gereken temel özellikler, farklı interface’ler içerisine eklenebildi. Ve class’lar birden fazla interface’e ‘implement’ edilerek, bu metodları override ederek kullanabilir hale geldiler.

Interface Özellikleri

Class’lardan farklı bir yapıya sahip olan interface’leri, farklı özellikleri vardır. Bu özellikleri şu şekilde sıralayabiliriz.

 • Interface tam abstraction olarak nitelenirler. Bu sebeple içine abstract olmayan metotlar eklenmez.
 • Interface’ler tam abstraction oldukları için, oluşturulan metotlara abstract kelimesini iliştirmeye gerek yoktur.
 • Interface içerisinde oluşturulan metodlar varsayılan olarak public’tir. Yani metod oluştururken public kelimesini kullanmaya gerek yoktur.
 • Bir class’ı bir interface’in alt sınıfı yapmak için ‘extends’ değil, ‘implements’ kelimesi kullanılır.
 • Bir class, birden fazla sayıda interface’e implement edilebilir.
 • Bir interface birden fazla sayıda interface’e extend edilebilir.
 • Bir class, bir interface’in parent’ı olamaz.
 • Bir interface’in içerisinde instant variable oluşturulamaz.
 • Bir interface’in içinde oluşturulan her variable final ve static olmak zorundadır. Bu varsayılan olarak bu şekilde gelir.
 • Bir class, implement edildiği interface içerisindeki tüm metodları override etmek zorundadır. Aksi halde, o class’ın abstract class olması gerekir.

Interface Nasıl Kullanılır? Interface Örneği

Aşağıdaki örnekte iki farklı interface oluşturup, daha sonra oluşturduğumuz bir class’ı her iki interface’e de implement ediyoruz. Ve daha sonra interface içerindeki bu abstract metodları, override ederek kullanabiliyoruz.

public interface Durumlar {
  void uzucu();
  void korkutucu();
}
public interface Hareketler {
  void yuru();
  void kos();

  String str = "Ornek Variable"; 
  // Interface içerisinde oluşturulan variable'lar varsayılan olarak static ve final'dır. 

}
public class ImplementEdilenClass implements Durumlar, Hareketler {

  @Override
  public void uzucu() {
    System.out.println("Uzucu Bir Durum");
  }
  @Override
  public void korkutucu() {
    System.out.println("Korkutucu Bir Durum");
  }

  @Override
  public void yuru() {
    System.out.println("Yuruyus Yap");
  }

  @Override
  public void kos() {
    System.out.println("Kosmaya Basla");
  }
}
public class Runner {
  public static void main(String[] args) {
    System.out.println(ImplementEdilenClass.str); // variable = static ve final'dir
    ImplementEdilenClass obj = new ImplementEdilenClass(); //obje olusturduk
    obj.yuru(); //Hareketler Interface'inde olusturup, override ettigimiz metodlar
    obj.kos();
    obj.uzucu(); //Durumlar Interface'inde olusturup, override ettigimiz metodlar
    obj.korkutucu();
    
  }
}

Program Çıktısı: 

Ornek Variable
Yuruyus Yap
Kosmaya Basla
Uzucu Bir Durum
Korkutucu Bir Durum

 

Author