Java Iterator Nedir? Kullanımı ve Örnekleri

Share

Java’da koleksiyonlar birden fazla elemanı depolamak için kullanılır. Ancak, bu elemanları işlemek için bazı araçlara ihtiyacımız var. Java Iterator, koleksiyonlar üzerinde döngü sağlamak için kullanılan bir araçtır. Bu yazıda Java Iterator’un ne olduğunu, nasıl kullanıldığını ve örneklerini inceleyeceğiz.

İçindekiler

 1. Java Iterator Nedir?
 2. Iterator Kullanımı
 3. Iterator Örnekleri
  • Örnek 1: ArrayList için Iterator Kullanımı
  • Örnek 2: LinkedList için Iterator Kullanımı
  • Örnek 3: HashSet için Iterator Kullanımı
  • Örnek 4: HashMap için Iterator Kullanımı
 4. Sonuç
 5. Sıkça Sorulan Sorular

1. Java Iterator Nedir?

Java Iterator, koleksiyonlar üzerinde döngü sağlamak için kullanılan bir araçtır. Iterator, bir koleksiyonun elemanları arasında dolaşmanızı sağlar ve elemanların sırasına göre bir bir elde edilmesini sağlar. Iterator, herhangi bir koleksiyon türüyle kullanılabilir ve elemanları okumak için kullanılır.

Iterator, java.util paketinde yer alan bir araçtır ve Iterator arayüzü tarafından tanımlanır. Bu arayüzün, hasNext() ve next() adında iki adet metodunu içerir. hasNext() metodu, koleksiyonda bir sonraki eleman var mı yok mu diye kontrol eder. next() metodu ise koleksiyondaki bir sonraki elemanı döndürür.

2. Iterator Kullanımı

Iterator kullanmak için öncelikle bir koleksiyon nesnesi oluşturmanız gerekir. Daha sonra, bu koleksiyon nesnesi üzerinde Iterator nesnesi oluşturmanız gerekir. Iterator nesnesi oluşturmak için, koleksiyon nesnesinin iterator() metodunu kullanmanız gerekir.

// ArrayList nesnesi oluşturma
ArrayList<String> liste = new ArrayList<String>();

// Liste nesnesine elemanlar ekleme
liste.add("Java");
liste.add("Python");
liste.add("C++");

// Iterator nesnesi oluşturma
Iterator<String> iterator = liste.iterator();

Yukarıdaki kod bloğunda, ArrayList nesnesi oluşturuldu ve daha sonra bu nesneye elemanlar eklendi. Daha sonra, liste nesnesinin iterator() metodunu kullanarak Iterator nesnesi oluşturuldu.

3. Iterator Örnekleri

Örnek 1: ArrayList için Iterator Kullanımı

// ArrayList nesnesi oluşturma
ArrayList<String> liste = new ArrayList<String>();

// Liste nesnesine elemanlar ekleme
liste.add("Java");
liste.add("Python");
liste.add("C++");

// Iterator nesnesi oluşturma
Iterator<String> iterator = liste.iterator();

// Elemanları yazdırma
while (iterator.hasNext()) {
  String eleman = iterator.next();
  System.out.println(eleman);
}

Yukarıdaki kod bloğunda, ArrayList nesnesi oluşturuldu ve daha sonra bu nesneye elemanlar eklendi. Daha sonra, liste nesnesinin iterator() metodunu kullanarak Iterator nesnesi oluşturuldu. Son olarak, elemanları yazdırmak için while döngüsü kullanıldı.

Örnek 2: LinkedList için Iterator Kullanımı

// LinkedList nesnesi oluşturma
LinkedList<String> liste = new LinkedList<String>();

// Liste nesnesine elemanlar ekleme
liste.add("Java");
liste.add("Python");
liste.add("C++");

// Iterator nesnesi oluşturma
Iterator<String> iterator = liste.iterator();

// Elemanları yazdırma
while (iterator.hasNext()) {
  String eleman = iterator.next();
  System.out.println(eleman);
}

Yukarıdaki kod bloğunda, LinkedList nesnesi oluşturuldu ve daha sonra bu nesneye elemanlar eklendi. Daha sonra, liste nesnesinin iterator() metodunu kullanarak Iterator nesnesi oluşturuldu. Son olarak, elemanları yazdırmak için while döngüsü kullanıldı.

Örnek 3: HashSet için Iterator Kullanımı

// HashSet nesnesi oluşturma
HashSet<String> set = new HashSet<String>();

// Set nesnesine elemanlar ekleme
set.add("Java");
set.add("Python");
set.add("C++");

// Iterator nesnesi oluşturma
Iterator<String> iterator = set.iterator();

// Elemanları yazdırma
while (iterator.hasNext()) {
  String eleman = iterator.next();
  System.out.println(eleman);
}

Yukarıdaki kod bloğunda, HashSet nesnesi oluşturuldu ve daha sonra bu nesneye elemanlar eklendi. Daha sonra, set nesnesinin iterator() metodunu kullanarak Iterator nesnesi oluşturuldu. Son olarak, elemanları yazdırmak için while döngüsü kullanıldı.

Örnek 4: HashMap için Iterator Kullanımı

// HashMap nesnesi oluşturma
HashMap<Integer, String> map = new HashMap<Integer, String>();

// Map nesnesine elemanlar ekleme
map.put(1, "Java");
map.put(2, "Python");
map.put(3, "C++");

// Iterator nesnesi oluşturma
Iterator<Map.Entry<Integer, String>> iterator = map.entrySet().iterator();

// Elemanları yazdırma
while (iterator.hasNext()) {
  Map.Entry<Integer, String> eleman = iterator.next();
  System.out.println(eleman.getKey() + " = " + eleman.getValue());
}

Yukarıdaki kod bloğunda, HashMap nesnesi oluşturuldu ve daha sonra bu nesneye elemanlar eklendi. Daha sonra, map nesnesinin entrySet() metodunu kullanarak Iterator nesnesi oluşturuldu. Son olarak, elemanları yazdırmak için while döngüsü kullanıldı.

4. Sonuç

Java Iterator, bir koleksiyonun elemanları arasında dolaşmak için kullanılan bir araçtır. Iterator, herhangi bir koleksiyon türüyle kullanılabilir ve elemanları okumak için kullanılır. Bu yazıda Java Iterator’un ne olduğunu, nasıl kullanıldığını ve örneklerini inceledik.

5. Sıkça Sorulan Sorular

 1. Java Iterator sadece okumak için mi kullanılabilir? Hayır, Iterator, koleksiyona eleman eklemek veya koleksiyondan eleman silmek için de kullanılabilir.
 2. Iterator kullanmak zorunlu mu? Hayır, koleksiyonlar üzerinde döngü sağlamak için başka araçlar da kullanılabilir. Ancak, Iterator, koleksiyonlar üzerinde döngü sağlamak için en yaygın kullanılan araçtır.
 3. Iterator kullanırken nelere dikkat edilmelidir? Iterator kullanırken, koleksiyonun boyutunu değiştiren işlemlerden kaçınılmalıdır. Ayrıca, hasNext() metodunun çağrılması, koleksiyondaki son elemana kadar döngüyü kırabilir.
 4. Iterator ile en sık kullanılan koleksiyon türleri nelerdir? ArrayList, LinkedList, HashSet ve HashMap gibi koleksiyon türleri en sık Iterator ile kullanılan türlerdir.
 5. Iterator neden kullanılır? Iterator, koleksiyonlar üzerinde döngü sağlamak için kullanılır ve elemanları okumak için kullanılır. Iterator, herhangi bir koleksiyon türüyle kullanılabilir ve elemanların sırasına göre bir bir elde edilmesini sağlar.

Author