java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException Ne Demek? (ArrayIndexOutOfBoundsException Hatası)

Share

Java programlama dilinde sıkça karşılaşılan hatalardan biri olan java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException hatası ile ilgili konuşacağız. ArrayIndexOutOfBoundsException hatası, genellikle dizilerle çalışırken meydana gelir. Bu makalede, bu hata türünün ne anlama geldiğini, neden ortaya çıktığını ve nasıl çözülebileceğini detaylı bir şekilde ele alacağız.

1. ArrayIndexOutOfBoundsException Nedir?

ArrayIndexOutOfBoundsException, dizilerde geçersiz bir index kullanıldığında ortaya çıkan bir runtime exception’dır. Bu hata, genellikle bir dizi elemanına erişmeye çalışırken belirtilen index değerinin dizinin boyutuyla uyumsuz olduğu durumlarda meydana gelir.

2. Hata Neden Ortaya Çıkar?

Bu hatanın en yaygın nedeni, bir dizide verilen index değerinin dizinin uzunluğundan daha büyük veya eşit olmamasıdır. Java dizileri sıfır tabanlıdır, yani indexler 0’dan başlar. Dolayısıyla, bir dizi 5 elemanlı ise index 0, 1, 2, 3 ve en fazla 4 olabilir. Yani aşağıdaki gibi bir kullanım java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException hatasına yol açacaktır.

int[] numbers = {1, 2, 3, 4, 5};
int value = numbers[5]; // ArrayIndexOutOfBoundsException

Yukarıdaki örnekte, dizinin boyutu 5 olduğu halde 5. indexe erişmeye çalıştık, bu da ArrayIndexOutOfBoundsException hatasına neden oldu.

3. ArrayIndexOutOfBoundsException Nasıl Çözülür?

Bu hatayı çözmek için, dizinin geçerli index sınırları içerisinde kalmak ve yanlızca geçerli indexlere erişim sağlamak önemlidir. İşte bu hatayı önlemek için alınabilecek bazı önlemler:

 • Dizinin boyutunu kontrol etmek ve index değerinin geçerli aralıkta olup olmadığını doğrulamak.
int[] numbers = {1, 2, 3, 4, 5};
int index = 3;

if (index >= 0 && index < numbers.length) {
  int value = numbers[index];
  System.out.println("Eleman: " + value);
} else {
  System.out.println("Geçersiz indis!");
}
 • Döngülerde dizi elemanlarına erişirken, döngü koşulunu dizinin boyutuyla ilişkilendirmek.
int[] numbers = {1, 2, 3, 4, 5};

for (int i = 0; i < numbers.length; i++) {
  System.out.println(numbers[i]);
}

Bu önlemler, ArrayIndexOutOfBoundsException hatasını önlemek için etkili bir şekilde kullanılabilir.

Sonuç olarakjava.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException Java programcıları için sık karşılaşılan hatalardan biridir. Bu hatayı önlemenin en iyi yolu, dizilerle çalışırken indis değerlerini doğru bir şekilde kontrol etmek ve sınırlamaktır. Bu basit önlemler, Java uygulamalarınızı daha güvenli ve hatasız hale getirmenize yardımcı olacaktır.

java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException Örnekleri

Örnek 1: Dizinin Boyutunu Aşma

public class ArrayIndexExample1 {
  public static void main(String[] args) {
    int[] numbers = {1, 2, 3, 4, 5};

    // Hatalı: Dizinin boyutunu aşan bir indis kullanılıyor
    int value = numbers[10]; // ArrayIndexOutOfBoundsException
  }
}

Bu örnekte, numbers dizisi 5 elemanlıdır ancak index 10 kullanılmıştır, bu da ArrayIndexOutOfBoundsException hatasına neden olur.

Örnek 2: Döngü İçinde Hata

public class ArrayIndexExample2 {
  public static void main(String[] args) {
    int[] numbers = {1, 2, 3, 4, 5};

    // Hatalı: Döngüde dizinin boyutunu aşan bir indis kullanılıyor
    for (int i = 0; i <= numbers.length; i++) {
      System.out.println(numbers[i]); // ArrayIndexOutOfBoundsException
    }
  }
}

Bu örnekte, döngüde dizinin boyutunu aşan bir index kullanılmıştır, bu da ArrayIndexOutOfBoundsException hatasına yol açar.

Örnek 3: Negatif İndis Kullanma

public class ArrayIndexExample3 {
  public static void main(String[] args) {
    int[] numbers = {1, 2, 3, 4, 5};

    // Hatalı: Negatif bir indis kullanılıyor
    int value = numbers[-1]; // ArrayIndexOutOfBoundsException
  }
}

Bu örnekte, negatif bir index kullanıldığı için ArrayIndexOutOfBoundsException hatası oluşur.

Örnek 4: Diziyi Doldurma Hatası

public class ArrayIndexExample4 {
  public static void main(String[] args) {
    int[] numbers = new int[3];

    // Hatalı: Diziyi dolduran indislerin boyutu aşması
    numbers[0] = 1;
    numbers[1] = 2;
    numbers[2] = 3;
    numbers[3] = 4; // ArrayIndexOutOfBoundsException
  }
}

Bu örnekte, numbers dizisi 3 elemanlıdır ancak 4. indise değer atandığı için ArrayIndexOutOfBoundsException hatası meydana gelir.

Bu örnekler, ArrayIndexOutOfBoundsException hatasının farklı senaryolarda nasıl ortaya çıkabileceğini göstermektedir. Bu hatalardan kaçınmak için dizilerle çalışırken indis değerlerini dikkatlice kontrol etmek önemlidir.

Author