java.lang.IllegalArgumentException Ne Demek? IllegalArgumentException Hatası ve Çözümü

Share

Java programlama dilinde yaygın olarak karşılaşılan hatalardan biri olan IllegalArgumentException, bir metodun beklediği parametre değerlerinin geçersiz veya beklenmeyen bir formatta olduğunda ortaya çıkan bir exception türüdür. Bu makalede, IllegalArgumentException’ın ne olduğunu, neden meydana geldiğini ve bu hatayı önlemek için alınabilecek önlemleri detaylı bir şekilde ele alacağız.

1. IllegalArgumentException Nedir?

IllegalArgumentException, bir metodun geçersiz bir argüman değeri aldığında ortaya çıkan bir exception türüdür. Bu durum, metodun beklediği parametrelerin belirli bir kriteri karşılamadığı veya geçerli bir değere sahip olmadığı zamanlarda meydana gelir.

2.IllegalArgumentException Hatası Neden Oluşur?

Bu hatanın ortaya çıkmasının temel nedeni, bir metoda geçirilen argümanın beklenen aralık dışında olması veya geçerli bir durumu sağlamamasıdır. Örneğin, bir yaş parametresi alması gereken bir metodun negatif bir yaş değeri ile çağrılması durumunda IllegalArgumentException ortaya çıkabilir.

public void setAge(int age) {
  if (age < 0) {
    throw new IllegalArgumentException("Yaş negatif olamaz");
  }
  // Metodun devamı
}

Yukarıdaki örnekte, setAge metodu negatif bir yaş değeri ile çağrıldığında, IllegalArgumentException fırlatılır.

3. Nasıl Önlenir ve Kullanılır?

IllegalArgumentException’ı önlemenin ve kullanmanın birkaç yolu vardır:

 • Parametre Kontrolleri Yapma: Metodun başında gerekli parametre kontrolünü yaparak, beklenmeyen durumları önceden ele alabilirsiniz.
public void setAge(int age) {
  if (age < 0) {
    throw new IllegalArgumentException("Yaş negatif olamaz");
  }
  // Metodun devamı
}

Objects.requireNonNull Kullanma: Java 7 ve sonraki sürümlerde, Objects.requireNonNull metodu ile bir nesnenin null olup olmadığını kontrol edebilir ve gerekirse IllegalArgumentException fırlatabilirsiniz.

public void processName(String name) {
  Objects.requireNonNull(name, "İsim null olamaz");
  // Metodun devamı
}

4. Örnekler:

Örnek 1: Negatif Bir Sayı ile Metodu Çağırma

public class IllegalArgumentExample1 {
  public static void main(String[] args) {
    processNumber(-5); // IllegalArgumentException
  }

  static void processNumber(int number) {
    if (number < 0) {
      throw new IllegalArgumentException("Geçersiz sayı: " + number);
    }
    // Metodun devamı
  }
}

Örnek 2: Null Bir String ile Metodu Çağırma

public class IllegalArgumentExample2 {
  public static void main(String[] args) {
    processString(null); // IllegalArgumentException
  }

  static void processString(String str) {
    Objects.requireNonNull(str, "String null olamaz");
    // Metodun devamı
  }
}

Bu örnekler, IllegalArgumentException’ın ne zaman ve neden ortaya çıkabileceğini gösterir ve bu hatayı önlemek için alınabilecek önlemleri sergiler. Programcılar, metodlara geçirilen argümanları kontrol ederek ve uygun hata mesajlarını fırlatarak, uygulamalarını daha sağlam ve hatasız hale getirebilirler.

Örnek 3: Dizinin Uzunluğu Kontrolü

public class IllegalArgumentExample3 {
  public static void main(String[] args) {
    int[] numbers = {1, 2, 3, 4, 5};
    processArray(numbers, 10); // IllegalArgumentException
  }

  static void processArray(int[] arr, int expectedLength) {
    if (arr.length != expectedLength) {
      throw new IllegalArgumentException("Dizi uzunluğu beklenen değere eşit değil");
    }
    // Metodun devamı
  }
}

Bu örnekte, bir dizi ve beklenen uzunluk parametreleri ile bir metoda çağrı yapılır. Eğer dizi uzunluğu beklenen uzunluğa eşit değilse, IllegalArgumentException fırlatılır.

Örnek 4: Sayı Aralığı Kontrolü

public class IllegalArgumentExample4 {
  public static void main(String[] args) {
    int age = -5;
    setAge(age); // IllegalArgumentException
  }

  static void setAge(int age) {
    if (age < 0 || age > 120) {
      throw new IllegalArgumentException("Yaş geçerli bir aralıkta olmalıdır (0-120)");
    }
    // Metodun devamı
  }
}

Bu örnekte, bir yaş parametresi alan bir metoda negatif bir yaş veya 120’den büyük bir yaş değeri ile çağrı yapıldığında, IllegalArgumentException fırlatılır.

Bu örneklerde, metodlara geçirilen parametreleri kontrol ederek ve uygun durumlarda hata fırlatarak IllegalArgumentException hatasının nasıl önlenebileceğini gösterdim. Bu tür kontrol mekanizmaları, programın sağlıklı çalışmasını sağlamak ve beklenmeyen durumları önceden ele almak için önemlidir.

Author