java.lang.NumberFormatException Ne Demek? NumberFormatException Hatası

Share

Java programlama dilinde yaygın olarak karşılaşılan hatalardan biri olan NumberFormatException, sayısal bir veriyi uygun bir formata dönüştürmeye çalışırken oluşan bir istisna türüdür. Bu makalede, NumberFormatException hatasının ne anlama geldiğini, neden oluştuğunu ve bu hatayı çözmek için alınabilecek önlemleri detaylı bir şekilde inceleyeceğiz.

1. NumberFormatException Nedir?

NumberFormatException, bir metni sayıya dönüştürmeye çalışırken uygun formata sahip olmadığında meydana gelir. Örneğin, bir metin içerisinde harf veya özel karakterler bulunması durumunda bu istisna ortaya çıkar.

2. NumberFormatException Hatası ve Sebepleri

2.1. Metin İçerisinde Harf veya Özel Karakterler:

try {
  String text = "abc123";
  int number = Integer.parseInt(text); // NumberFormatException
} catch (NumberFormatException e) {
  e.printStackTrace();
}

Bu örnekte, text değişkeni içinde harf bulunduğu için Integer.parseInt işlemi sırasında NumberFormatException hatası meydana gelir.

2.2. Boş veya Null Metin:

try {
  String text = "";
  int number = Integer.parseInt(text); // NumberFormatException
} catch (NumberFormatException e) {
  e.printStackTrace();
}

Bu örnekte, text değişkeni boş olduğu için Integer.parseInt işlemi sırasında NumberFormatException hatası meydana gelir.

3. java.lang.NumberFormatException Çözümü ve Örnekler

3.1. Sayısal Dönüşüm Öncesinde Kontrol:

try {
  String text = "123";
  if (text.matches("\\d+")) {
    int number = Integer.parseInt(text);
    System.out.println("Sayı: " + number);
  } else {
    System.out.println("Geçersiz sayı formatı");
  }
} catch (NumberFormatException e) {
  e.printStackTrace();
}

Bu örnekte, matches("\\d+") ifadesi ile metinde sadece rakamların bulunup bulunmadığı kontrol edilir. Eğer rakamlar bulunuyorsa, sayısal dönüşüm işlemi yapılır.

3.2. Try-Catch Bloğu ile Yakalama:

String text = "123abc";
try {
  int number = Integer.parseInt(text);
  System.out.println("Sayı: " + number);
} catch (NumberFormatException e) {
  System.out.println("Geçersiz sayı formatı: " + text);
  e.printStackTrace();
}

Bu örnekte, parseInt işlemi sırasında oluşabilecek NumberFormatException hatası try-catch bloğu ile yakalanarak, hatanın detayları ekrana yazdırılır.

Örnek 3: Metin İçerisinde Noktalama İşaretleri veya Boşluklar:

try {
  String text = "1,234";
  text = text.replace(",", ""); // Noktalama işaretlerini kaldır
  int number = Integer.parseInt(text); // NumberFormatException
} catch (NumberFormatException e) {
  e.printStackTrace();
}

Bu örnekte, text değişkeni içinde sayıyı temsil eden virgül kullanıldığı için Integer.parseInt işlemi sırasında NumberFormatException hatası meydana gelir. Virgül öncesi ve sonrasındaki sayılar birleştirilmeden önce virgül kaldırılır.

Detaylar ve Çözümler:

 1. Özel Karakterleri Temizleme:
  • Sayısal dönüşümden önce metin içerisindeki özel karakterleri (noktalama işaretleri, boşluklar) temizlemek, NumberFormatException hatasını önleyebilir.
  • replace veya replaceAll gibi metodlar kullanılarak metin içerisindeki istenmeyen karakterleri kaldırmak iyi bir uygulamadır.

Örnek 4: Float veya Double Tipinde Sayısal Dönüşüm:

try {
  String text = "123.45";
  int number = Integer.parseInt(text); // NumberFormatException
} catch (NumberFormatException e) {
  e.printStackTrace();
}

Bu örnekte, text değişkeni içinde ondalıklı bir sayı bulunduğu için Integer.parseInt işlemi sırasında NumberFormatException hatası meydana gelir. Ondalıklı sayıları işlemek için Integer.parseInt yerine Float.parseFloat veya Double.parseDouble kullanılmalıdır.

Detaylar ve Çözümler:

 1. Uygun Sayısal Türü Kullanma:
  • Metinde ondalıklı sayılar bulunuyorsa, uygun sayısal türü kullanılmalıdır.
  • Float.parseFloat veya Double.parseDouble gibi metodlar kullanılarak ondalıklı sayıları işlemek mümkündür.

Bu örnekler ve açıklamalar, NumberFormatException hatasıyla karşılaşılabilecek farklı senaryoları ve bu hataları ele almanın çeşitli yollarını göstermektedir. Hataları anlamak, doğru şekilde ele almak ve uygun önlemleri almak, Java uygulamalarının daha güvenilir ve hatasız çalışmasına katkı sağlar.

4. Özet ve Sonuç

NumberFormatException, Java programcılarının sıklıkla karşılaştığı bir hata türüdür ve genellikle metin içerisindeki sayısal değerlerin düzgün formatta olmamasından kaynaklanır. Bu hatayı önlemek için sayısal dönüşüm öncesinde metin içeriğini kontrol etmek, uygun önlemleri almak ve gerekirse hatayı yakalamak önemlidir.

Sayısal dönüşümler sırasında NumberFormatException hatası ile karşılaşıldığında, hatanın nedenini anlamak ve uygun önlemleri almak, Java uygulamalarının daha güvenilir ve hatasız çalışmasına katkı sağlar.

Author