Java’da Değişkenler ve Değişken Tipleri

Share

Programlama dünyasının en önemli bileşenlerinden bir tanesi olan variable’lar yani değişkenler, Java’da da oldukça önemli bir yere sahiptir. Bu yazıda, Java’da değişkenleri ve değişken tiplerini detaylı bir şekilde incelemeye çalışacağız.

Variable Nedir?

Java da dahil, tüm programlama dilleri, farklı tiplerdeki verileri saklamak ve program yürütüldüğü esnada kullanmak için onu bir yapının içine koyar. Bu yapı, söz konusu veririnin türünü, değerini ve bulunduğu konumun ismini içerir. Türkçe’de Değişken olarak tanımladığımız bu kavrama Variable ismi verilir. Java’da temel olarak üç farklı değişken türü vardır. Bunları Local Variable, Instance Variable ve Class/Static Variable olarak sıralandırmak mümkündür.

Java’da değişken oluşturmak için ilk olarak deklarasyon olarak isimlendirilen bir veri tipi ataması yapılması gerekir. Bununla birlikte Java programlama dilinde bir variable’ı oluşturan farklı bileşenler vardır.

int sayı = 10;

Variable Nasıl Oluşturulur?

Yukarıda da ifade ettiğimiz üzere değişkenler farklı bileşenlerden meydana gelir. Bu bileşenleri sırayla maddeler halinde incelemek gerekirse;

 • Access Modifier: Erişim belirteci olarak çevirilebilir. Bir variable erişilebilirliğine göre, public, protected, default veya private olabilir. Herhangi bir erişim belirteci yazılmazsa, erişilebilirlik default olarak belirlenir.
 • Data Type: Değişkene atanacak olan değerin data tipi yani veri türüdür. Access Modifier’den sonra ilk olarak variable’ın hangi data türünü alacağının belirlenmesi, deklare edilmesi gerekir. Bu int, String, boolean vb. bir data tipi olabilir.
 • Variable Name: Data türünden sonra değişkene bir isim verilir. Bu isim daha sonra değişkeni çağırmak için kullanılır. Java’da variable isimlendirmede camelCase metodu kullanılır.
 • Assignment Operator (=): Atama operatörü, eşittir işaretidir. Bu operatör, sağdaki değeri alır ve soldaki variable’ın içerisine atar. 
 • Value: Atama operatöründen sonra gelen, variable’ın alacağı, variable’a atanacak değerdir.
 • Semicolon (;): Noktalı virgül işareti, cümle sonundaki nokta işareti gibidir. 
//Variable Örnekleri 

public int sayı = 1; 

int rakam = 3;
 
String kelime = “Testings.dev”;

Java’da Değişken Tipleri

Java’da üç farklı değişken tipi vardır. Bu değişken tiplerini şu şekilde sıralamak mümkündür;

 1. Local Variable
 2. Instance Variable
 3. Static Variable

Local Variable

Bir kod bloku, metod veya constructor içerisinde tanımlanan variable’lara local variable denir. Bu tür değişkenler, local olarak yani oluşturuldukları alan içerisinden erişilebilir ve ancak orada kullanılabilirler. Bu sebeple ihtiyaç duyulması halinde, her seferinde diğer kod blogları içerisinde yeniden tanımlanmaları gerekir.

class Ornek {
  public static void main(String[] args) {

    int sayi = 10; 
// Bu değişken local olarak tanımlandığı için, 
// yalnızca main metodun içerisinden erişilebilir ve kullanılabilir. 
// Bu metodun dışındaki herhangi bir yerden erişim mümkün değildir. 

    System.out.println("Local Variable: " + sayi);
  }
}

Instance Variable

Instance Variable yazısında detaylı bir şekilde anlattığımız bu variable türü, bir class içerisinde non-static olarak herhangi bir metot, constructor veya kod bloguna dahil edilmeksizin oluşturulan değişkendir. Türkçe’de Nesne Değişkeni olarak ifade edilen bu değişken, isminden de anlaşılabileceği üzere bulunduğu sınıftan oluşturulan nesnelere bağlıdır. Bu tür değişkenlere bu nesneler aracılığı ile erişilebilir. Nesneler oluşturulduğunda var, yok edildiğinde ise yok olurlar.

public class Ornek {
  String ornek1; 
  int ornek2;

// Görüldüğü üzere bir sınıf içerisinde oluşturduk.
// Herhangi bir kod blogunun içerisinde değil. 
// Ve daha sonra aşağıda bir obje oluşturarak çağırdık. 
 

  public static void main(String[] args) {
    Ornek obje = new Ornek();
    System.out.println(obje.ornek1); // null
    System.out.println(obje.ornek2); // 0
   

  }
}

Static Variable

Static Variable bir diğer ismi ile Class Variable, Instance Variable gibi class içerisinde, metod, constructor ve kod bloglarının dışında, ‘static’ ifadesi kullanılarak oluşturulur. Static değişkenler, nesne değişkenlerinin aksine yalnızca bir defa oluşturulurlar ve tek tek nesnelere değil yalnızca bir sınıfa bağlıdırlar. Bu sebeple, static bir değişkende yapılan tüm değişiklikler, diğer nesneleri de etkileyecektir. Aynı şekilde bu tür değişkenler direkt olarak class’a bağlı oldukları için nesne isimleri ile değil, bağlı bulundukları class ismiyle çağırılırlar.

static ifadesi ile ilgili detaylı bilgilere Static Nedir başlıklı yazımızdan ulaşabilirsiniz.

public class Ornek {
  static int sayi;
  public static String kelime;
  static int sayi2 = 5;

}

Variable nedir, Java’da variable tipleri, local variable, instance variable, static variable gibi pek çok konuyu açıklayıcı bir şekilde ele aldık. Konuyla ilgili soru ve görüşlerinizi alttaki yorumlar bölümünden bizlere ulaştırabilirsiniz.

Author