Mongodb $type Operatörü Nedir, Nasıl Çalışır?

Share

MongoDB $type operatörü, veritabanındaki belirli bir alanın veri türünü belirlemek için kullanılan bir operatördür. Bu operatör, bir veritabanı sorgusu içinde kullanılarak, belirli bir alandaki verilerin belirli bir veri türüne ait olduğunu sorgulayabilir.

$type operatörü, aşağıdaki gibi bir veritabanı sorgusu içinde kullanılır:

{ $type: <type> }

Burada, <type> değişkeni veri türünü temsil eder. MongoDB, veri türlerini sayısal değerler olarak tanımlar ve aşağıdaki gibi bir veri türü listesi sağlar:

 • 1: Double
 • 2: String
 • 3: Object
 • 4: Array
 • 5: BinData
 • 6: Undefined (deprecated)
 • 7: ObjectId
 • 8: Boolean
 • 9: Date
 • 10: Null
 • 11: Regular Expression
 • 12: JavaScript
 • 13: Symbol
 • 14: JavaScript (with scope)
 • 15: 32-bit integer
 • 16: Timestamp
 • 17: 64-bit integer
 • 18: Decimal128
 • 255: Min key
 • 127: Max key

Örneğin, aşağıdaki sorgu, “kullanicilar” isimli bir veritabanı koleksiyonundaki “ad” alanının veri türünün string olduğunu sorgular:

db.kullanicilar.find( { ad: { $type: 2 } } )

Bu sorgu, “ad” alanında string veri türüne sahip tüm belgeleri döndürür.

Başka bir örnek olarak, aşağıdaki sorgu, “kullanicilar” isimli bir veritabanı koleksiyonundaki “yas” alanının veri türünün 32-bit integer olduğunu sorgular.

db.kullanicilar.find( { yas: { $type: 15 } } )

Bu sorgu, “yas” alanında 32-bit integer veri türüne sahip tüm belgeleri döndürür.

$type operatörü, veritabanı sorgularınızı daha da kapsamlı hale getirerek, belirli veri türlerine sahip belgeleri bulmanıza yardımcı olur. Bu operatörü, veritabanınızdaki verileri daha iyi yönetmenize yardımcı olur.

Author