PL/SQL Nedir? Kullanımı ve Örnekleri

Share

PL/SQL, Oracle veri tabanı yönetim sistemi için özel olarak geliştirilmiş bir programlama dili ve veri tabanı yönetim sistemi aracıdır. Bu dil, veri tabanındaki verileri işleme, sorgulama ve yönetme işlemlerini gerçekleştirmek için kullanılır. PL/SQL, prosedürel bir programlama dilidir ve SQL (Structured Query Language) ile birlikte kullanılır.

PL/SQL’nin Özellikleri

PL/SQL, bir dizi özellik sunar. Bu özellikler arasında şunlar yer alır:

 • Prosedürel bir programlama dili olması nedeniyle, programcılar veritabanında gerçekleştirilecek işlemleri kolayca tanımlayabilirler.
 • PL/SQL, Oracle veri tabanı yönetim sistemi ile tamamen entegre çalışır ve veri tabanı işlemlerinin yönetimi için gerekli olan tüm araçları sağlar.
 • PL/SQL, yüksek performanslı uygulamalar yazmak için tasarlanmıştır ve büyük veri kümeleri üzerinde işlem yapmak için idealdir.
 • PL/SQL, kodun yeniden kullanılabilirliğini artırmak için paketler, fonksiyonlar ve prosedürler gibi yapıları destekler.

PL/SQL’nin Avantajları

PL/SQL’nin birçok avantajı vardır. Bu avantajlar arasında şunlar yer alır:

 • PL/SQL, veri tabanı işlemlerinin yönetimi için tüm araçları sağlar.
 • PL/SQL, yüksek performanslı uygulamalar yazmak için idealdir.
 • PL/SQL, kodun yeniden kullanılabilirliğini artırır.
 • PL/SQL, veri tabanı işlemlerinin daha hızlı ve daha verimli bir şekilde gerçekleştirilmesine olanak tanır.
 • PL/SQL, verilerin güvenliği için birçok mekanizma sunar.

PL/SQL’nin Kullanım Alanları

PL/SQL, Oracle veri tabanı yönetim sistemi ile birlikte kullanıldığından, birçok farklı alanda kullanılabilmektedir. Bunlar arasında şunlar yer alır:

 • Veri tabanı uygulamaları geliştirme
 • Veri tabanı yönetimi
 • Veri analizi
 • Veri raporlama
 • Veri entegrasyonu

PL/SQL’de Değişkenler

PL/SQL’de değişkenler, verileri tutmak için kullanılır. Değişkenler tanımlandıktan sonra, bunlara değer atanabilir. Değişkenler, veri türüne ve boyutuna göre tanımlanır.

PL/SQL’de Operatörler

PL/SQL’de operatörler, değişkenler ve sabitler arasında matematiksel işlemler yapmak için kullanılır. PL/SQL, birçok farklı operatörü destekler.

PL/SQL’de Koşullu İfadeler

PL/SQL’de koşullu ifadeler, belirli bir koşulun sağlanıp sağlanmadığını kontrol etmek için kullanılır. Bu ifadeler, if ve else anahtar sözcükleri ile oluşturulur.

PL/SQL’de Döngüler

PL/SQL’de döngüler, belirli bir koşul sağlanana kadar belirli bir kod bloğunun tekrar tekrar çalışmasını sağlar. Bu döngüler, while ve for anahtar sözcükleri ile oluşturulur.

PL/SQL’de Diziler

PL/SQL’de diziler, aynı türdeki verileri saklamak için kullanılır. Diziler, tek boyutlu veya çok boyutlu olabilir.

PL/SQL’de Fonksiyonlar

PL/SQL’de fonksiyonlar, belirli bir görevi yerine getirmek için kullanılır. Fonksiyonlar, bir değer döndürürler ve bu değer bir değişkene atanabilir.

PL/SQL’de Prosedürler

PL/SQL’de prosedürler, belirli bir görevi yerine getirmek için kullanılır. Prosedürler, bir değer döndürmezler.

PL/SQL’de Paketler

PL/SQL’de paketler, ilgili prosedürler ve fonksiyonlar gibi bir dizi öğeyi bir araya getirmek için kullanılır. Paketler, daha büyük uygulamaları yönetmek için idealdir.

PL/SQL’de İstisnalar

PL/SQL’de istisnalar, beklenmedik bir hata veya durum ortaya çıktığında programın nasıl davranacağını belirlemek için kullanılır. İstisnalar, kodun daha güvenli ve daha öngörülebilir bir şekilde çalışmasını sağlar.

PL/SQL’de Triggerlar

PL/SQL’de triggerlar, belirli bir olay gerçekleştiğinde (örneğin, bir tabloya yeni veri eklendiğinde) otomatik olarak çalışan bir prosedürdür.

PL/SQL’de Cursorlar

PL/SQL’de cursorlar, bir veritabanı sorgusundan dönen sonuçları işlemek için kullanılır. Cursorlar, verilerin daha kolay ve daha etkili bir şekilde işlenmesini sağlar.

PL/SQL Kullanım Örnekleri

Kullanıcı Tanımlı Fonksiyonlar

Kullanıcı tanımlı fonksiyonlar, PL/SQL’de önemli bir özelliktir. Bu fonksiyonlar, özel bir görevi yerine getiren ve belirli bir sonucu döndüren kod bloklarıdır. Bu fonksiyonlar, bir veri türü döndürebilir veya belirli bir işlemi gerçekleştirebilir. Örneğin:

CREATE OR REPLACE FUNCTION toplama(a NUMBER, b NUMBER) RETURN NUMBER
IS
BEGIN
  RETURN a + b;
END;
/

Prosedürler

PL/SQL’de, prosedürler, belirli bir görevi yerine getiren ve geri dönüş değeri olmayan kod bloklarıdır. Bu prosedürler, birçok işlemi gerçekleştirebilir ve veritabanında işlemler yapabilir. Örneğin:

CREATE OR REPLACE PROCEDURE veri_ekle
IS
BEGIN
  INSERT INTO tablo(isim, soyisim) VALUES ('Ali', 'Yılmaz');
END;
/

IF-ELSE Kontrol Yapıları

IF-ELSE kontrol yapıları, PL/SQL’de sıklıkla kullanılan yapılar arasındadır. Bu yapılar, belirli koşulların doğru olup olmadığını kontrol eder ve belirli bir işlemi gerçekleştirir. Örneğin:

IF (a > b) THEN
  dbms_output.put_line('a b den büyüktür.');
ELSE
  dbms_output.put_line('b a dan büyüktür.');
END IF;

Döngüler

Döngüler, PL/SQL’de sıklıkla kullanılan yapılar arasındadır. Bu yapılar, belirli bir işlemi yinelemeli olarak gerçekleştirir. Örneğin:

WHILE (a > b) LOOP
  dbms_output.put_line('a b den büyüktür.');
  a := a - 1;
END LOOP;

Veri Manipülasyonu

Veri manipülasyonu, PL/SQL’de sıklıkla kullanılan bir işlemdir. Bu işlem, veritabanındaki verileri değiştirmek, silmek veya eklemek için kullanılır. Örneğin:

UPDATE tablo SET isim = 'Ayşe' WHERE id = 1;

Veri Saklama ve Geri Alma

Veri saklama ve geri alma, PL/SQL’de sıklıkla kullanılan bir işlemdir. Bu işlem, belirli bir veriyi saklamak ve daha sonra geri almak için kullanılır. Örneğin:

DECLARE
  a NUMBER;
BEGIN
  a := 10;
  dbms_output.put_line('a = ' || a);
END;

İstisnalar

İstisnalar, PL/SQL’de hata yönetimi için kullanılan bir yapıdır. Bu yapı, programın beklenmedik bir şekilde sonlanması durumunda, hata mesajlarını görüntülemek için kullanılır. Örneğin:

BEGIN
  INSERT INTO tablo(isim, soyisim) VALUES ('Ali', 'Yılmaz');
EXCEPTION
  WHEN OTHERS THEN
    dbms_output.put_line('Beklenmeyen bir hata oluştu:' || sqlerrm);
END;

Cursor Kullanımı

Cursorlar, PL/SQL’de sıklıkla kullanılan bir yapıdır. Bu yapı, belirli bir veri kümesinde gezinmek için kullanılır. Örneğin:

DECLARE
  CURSOR c1 IS SELECT * FROM tablo;
  v_isim tablo.isim%TYPE;
BEGIN
  OPEN c1;
  LOOP
    FETCH c1 INTO v_isim;
    EXIT WHEN c1%NOTFOUND;
    dbms_output.put_line(v_isim);
  END LOOP;
  CLOSE c1;
END;

Veri Tipi Dönüşümleri

Veri tipi dönüşümleri, PL/SQL’de sıklıkla kullanılan bir işlemdir. Bu işlem, bir veri türünden diğerine dönüştürme işlemini gerçekleştirir. Örneğin:

DECLARE
  a VARCHAR2(20) := '10';
  b NUMBER;
BEGIN
  b := TO_NUMBER(a);
  dbms_output.put_line('b = ' || b);
END;

PL/SQL Kodu Hata Ayıklama

PL/SQL kodu hata ayıklama, PL/SQL’de sıklıkla kullanılan bir işlemdir. Bu işlem, kodun çalışmasını izlemek ve hata ayıklamak için kullanılır. Örneğin:

DECLARE
  a NUMBER := 10;
BEGIN
  dbms_output.put_line('a = ' || a);
  dbms_output.put_line('b = ' || b);
END;

Paketler

Paketler, PL/SQL’de sıklıkla kullanılan bir yapıdır. Bu yapı, belirli bir işlevselliği içeren kod bloklarını bir araya getirir. Örneğin:

CREATE OR REPLACE PACKAGE my_package IS
  PROCEDURE my_procedure;
END;
/

CREATE OR REPLACE PACKAGE BODY my_package IS
  PROCEDURE my_procedure IS
    a NUMBER := 10;
  BEGIN
    dbms_output.put_line('a = ' || a);
  END;
END;
/

Triggerlar

Triggerlar, PL/SQL’de sıklıkla kullanılan bir yapıdır. Bu yapı, belirli bir olayın gerçekleşmesi durumunda, belirli bir işlemi gerçekleştirmek için kullanılır. Örneğin:

CREATE OR REPLACE TRIGGER my_trigger
AFTER INSERT ON tablo
FOR EACH ROW
BEGIN
  dbms_output.put_line('Bir veri eklendi.');
END;
/

PL/SQL Sınıfları

PL/SQL sınıfları, PL/SQL’de sıklıkla kullanılan bir yapıdır. Bu yapı, nesne yönelimli programlama özelliklerini içeren bir yapıdır. Örneğin:

CREATE OR REPLACE TYPE my_type AS OBJECT
(
  id NUMBER,
  isim VARCHAR2(20),
  soyisim VARCHAR2(20)
);

Sonuç

PL/SQL, Oracle veri tabanı yönetim sistemi ile birlikte kullanılan prosedürel bir programlama dili ve veri tabanı yönetim sistemi aracıdır. PL/SQL, veri tabanı işlemlerinin yönetimi için birçok araç sağlar ve yüksek performanslı uygulamalar yazmak için idealdir.

Sıkça Sorulan Sorular

 1. PL/SQL nedir? PL/SQL, Oracle veri tabanı yönetim sistemi tarafından geliştirilen, prosedürel bir programlama dili ve veri tabanı yönetim sistemi aracıdır.
 2. PL/SQL’nin avantajları nelerdir? PL/SQL’nin birçok avantajı vardır. Bu avantajlar arasında veri tabanı işlemlerinin yönetimi için tüm araçları sağlaması, yüksek performanslı uygulamalar yazmak için ideal olması ve kodun yeniden kullanılabilirliğini artırması yer alır.
 3. PL/SQL’de cursorlar ne işe yarar? PL/SQL’de cursorlar, bir veritabanı sorgusundan dönen sonuçları işlemek için kullanılır. Cursorlar, verilerin daha kolay ve daha etkili bir şekilde işlenmesini sağlar.
 4. PL/SQL’de triggerlar nedir? PL/SQL’de triggerlar, belirli bir olay gerçekleştiğinde (örneğin, bir tabloya yeni veri eklendiğinde) otomatik olarak çalışan bir prosedürdür.
 5. PL/SQL’de koşullu ifadeler nasıl kullanılır? PL/SQL’de koşullu ifadeler, belirli bir koşulun sağlanıp sağlanmadığını kontrol etmek için kullanılır. Bu ifadeler, if ve else anahtar sözcükleri ile oluşturulur.

Author