SQL AND ve OR Kullanımı

Share

Bu makalede SQL sorgularında kullanılan AND ve OR operatörleri ele alınacaktır. Bu operatörler, sorguları daha spesifik hale getirmek veya daha geniş bir sonuç kümesi elde etmek için kullanılır.

Giriş

SQL, veritabanlarına erişmek ve işlemek için kullanılan bir programlama dilidir. SQL sorgularında, bir veya daha fazla koşulun karşılanması gereken verileri seçmek için AND ve OR operatörleri kullanılır. Bu makalede, bu operatörlerin nasıl kullanıldığı ve farklı senaryolarda nasıl etkili olabileceği ele alınacaktır.

AND Operatörü

AND operatörü, sorgunun iki veya daha fazla koşulunun aynı anda karşılanmasını gerektirir. Bu, verilerin daha spesifik bir şekilde seçilmesini sağlar. Örneğin, bir veritabanında çalışanları listelemek istediğinizi varsayalım ve sadece belirli bir departmanda çalışanları seçmek istediğinizi düşünelim. Bu durumda, sorgunuzu şu şekilde yazabilirsiniz:

SELECT * FROM calisanlar WHERE departman = 'Muhasebe' AND cinsiyet = 'Erkek'

Bu sorgu, sadece Muhasebe departmanında çalışan erkekleri seçecektir.

OR Operatörü

OR operatörü, sorgunun iki veya daha fazla koşulunun herhangi birinin karşılanmasını gerektirir. Bu, verilerin daha geniş bir şekilde seçilmesini sağlar. Örneğin, bir veritabanında müşterileri listelemek istediğinizi varsayalım ve sadece belirli bir bölgedeki müşterileri seçmek istediğinizi düşünelim. Bu durumda, sorgunuzu şu şekilde yazabilirsiniz:

SELECT * FROM musteriler WHERE bolge = 'İstanbul' OR bolge = 'Ankara'

Bu sorgu, İstanbul veya Ankara’da bulunan müşterileri seçecektir.

Karşılaştırma Operatörleri

AND ve OR operatörleri yanı sıra, karşılaştırma operatörleri de sorgularda kullanılabilir. Bu operatörler, verilerin belirli bir koşula göre seçilmesini sağlar. Bazı örnekler şunlardır:

 • = (eşittir)
 • <> veya != (eşit değildir)
 • < (daha küçüktür)
 • > (daha büyüktür)
 • <= (daha küçük veya eşittir)
 • >= (daha büyük veya eşittir)

Sonuç

Bu makalede, SQL sorgularında kullanılan AND ve OR operatörleri ele alındı. Bu operatörler, sorguların daha spesifik veya daha geniş sonuçlar vermesini sağlar. Ayrıca, sorgularda kullanılan karşılaştırma operatörleri de ele alındı. Bu operatörler, verilerin belirli koşullara göre seçilmesini sağlar.

Sık Sorulan Sorular

 1. AND operatörü neden kullanılır?
  • AND operatörü, sorguların daha spesifik hale getirilmesini sağlar.
 2. OR operatörü hangi durumlarda kullanılır?
  • OR operatörü, sorguların daha geniş sonuç kümesi vermesini sağlar.
 3. Hangi karşılaştırma operatörleri sorgularda kullanılabilir?
  • =, <> veya !=, <, >, <= ve >= operatörleri sorgularda kullanılabilir.
 4. SQL sorgularında hangi dil kullanılır?
  • SQL, veritabanlarına erişmek ve işlemek için kullanılan bir programlama dilidir.
 5. Sorguların daha spesifik hale getirilmesi neden önemlidir?
  • Sorguların daha spesifik hale getirilmesi, istenmeyen sonuçların ortadan kaldırılmasını ve verilerin daha etkili bir şekilde yönetilmesini sağlar.

Author