SQL Distinct Nedir? SQL Distinct Kullanımı ve Örnekleri

Share

SQL, yapılan işlemler sonucunda verilerin çoğalmasına neden olabilir. SQL’de DISTINCT ifadesi kullanarak, belirtilen sütuna göre tekrar eden kayıtları silmek mümkündür.

Distinct Nedir?

DISTINCT, SQL’de yinelenen satırları kaldırır. Bir tablodaki bir sütunda yinelenen verileri silmek istediğimizde, SQL’in DISTINCT ifadesini kullanırız.

SQL Distinct Kullanımı

DISTINCT ifadesi, SELECT ifadesinin hemen sonra kullanılır. Örneğin, “SELECT DISTINCT column_name FROM table_name” şeklinde kullanılabilir.

Örnekler

Örnek 1: Tek Bir Sütunda Distinct Kullanımı

Aşağıdaki örnekte, Customers tablosundaki ülkeleri listelemek için DISTINCT ifadesi kullanılmıştır.

SELECT DISTINCT Country FROM Customers;

Örnek 2: Birden Fazla Sütunda Distinct Kullanımı

Aşağıdaki örnekte, Customers tablosundaki ülkeleri ve şehirleri listelemek için DISTINCT ifadesi kullanılmıştır.

SELECT DISTINCT Country, City FROM Customers;

Örnek 3: Distinct ve Order By Kullanımı

Aşağıdaki örnekte, Customers tablosundaki ülkeleri alfabetik sıraya göre listelemek için DISTINCT ve ORDER BY ifadeleri kullanılmıştır.

SELECT DISTINCT Country FROM Customers ORDER BY Country;

Sonuç

SQL’de DISTINCT ifadesi kullanarak, yinelenen verileri kolayca silebiliriz. Bu, verilerin daha temiz ve daha anlaşılır hale getirilmesine yardımcı olur.

Sıkça Sorulan Sorular

  1. DISTINCT ifadesi hangi amaçla kullanılır? DISTINCT ifadesi, SQL’de yinelenen satırları kaldırmak için kullanılır.
  2. SQL’de DISTINCT ifadesi neden önemlidir? DISTINCT ifadesi, verilerin daha temiz ve daha anlaşılır hale getirilmesine yardımcı olur.
  3. Bir tablodaki tüm sütunları seçmek için DISTINCT ifadesi kullanılabilir mi? Hayır, DISTINCT ifadesi yalnızca belirli bir sütuna göre tekrar eden kayıtları silmek için kullanılabilir.
  4. DISTINCT ifadesi neden SEO açısından önemlidir? DISTINCT ifadesi, verilerin daha temiz ve daha anlaşılır hale getirilmesine yardımcı olduğu için, SEO için önemlidir.
  5. DISTINCT ifadesi hangi SQL ifadesi ile birlikte kullanılabilir? DISTINCT ifadesi, SELECT, ORDER BY, ve WHERE ifadeleri ile birlikte kullanılabilir.

Author