SQL Gruplandırma İşlemi | Group By Kullanımı ve Örnekleri

Share

İnternet üzerinde birçok SQL öğrenme kaynağı vardır. Ancak, birçok öğrenci için, SQL Group By kullanımı, birçok kişi için zorlu bir konudur. Bu makale, SQL Group By kullanımını öğrenmek isteyenler için bir rehberdir.

Giriş

Bu bölümde, SQL Group By’nin ne olduğunu ve ne amaçla kullanıldığını öğreneceksiniz.

SQL Nedir?

SQL, Yapılandırılmış Sorgu Dili anlamına gelir. SQL veritabanlarında veri işleme işlemlerini gerçekleştirmek için kullanılan bir dil olarak kullanılır.

SQL Group By Nedir?

SQL Group By, bir veritabanı tablosundaki verileri belirli bir kriter (veya kriterler) temelinde gruplama işlemidir. Bu işlem sonucunda, belirli bir kriteri karşılayan tüm veriler, aynı grupta birleştirilir.

SQL Group By Kullanımı

Bu bölümde, SQL Group By kullanımını öğrenmek için birkaç örnek kullanım senaryosuna bakacağız.

Örnek 1: Bir Tablodaki Verileri Gruplama

Örneğin, bir kitapçıda çalışıyorsunuz ve kaç adet kitap stokta olduğunu kontrol etmeniz gerekiyor. Kitaplar tablosunda, kitap adı, yazar adı, yayıncı adı ve stok sayısı gibi bilgiler var. Kitapların stok sayılarına göre gruplama yapmak istediğinizi varsayalım.

SQL Group By kullanarak kitapların stok sayılarına göre gruplandırabilirsiniz:

SELECT stok, COUNT(*) FROM kitaplar GROUP BY stok;

Bu sorgu, kitapların her bir stok sayısına göre gruplandırılır ve her bir stok sayısı için kaç adet kitap olduğunu belirler.

Örnek 2: Birden Fazla Kriter Kullanarak Verileri Gruplama

SQL Group By, birden fazla kriter kullanarak verileri gruplama işlemini gerçekleştirebilir. Örneğin, bir kitapçıda çalışıyorsunuz ve kitapların yazar adlarına ve yayıncı adlarına göre gruplandırma yapmak istiyorsunuz.

SELECT yazar, yayıncı, COUNT(*) FROM kitaplar GROUP BY yazar, yayıncı;

Bu sorgu, kitapların yazar adlarına ve yayıncı adlarına göre gruplandırılır ve her bir yazar ve yayıncı için kaç adet kitap olduğunu belirler.

Sonuç

SQL Group By, veritabanı tablolarındaki verileri gruplama işlemi için kullanılan önemli bir özelliktir. Bu makalede, SQL Group By kullanımını öğrenmek için çeşitli senaryolara bakıldı. Bu örnekler, SQL Group By’nin nasıl kullanılabileceği konusunda size fikir verebilir.

Sıkça Sorulan Sorular

  1. SQL Group By kullanarak verileri nasıl gruplandırabilirim?
  2. Birden fazla kriter kullanarak SQL Group By kullanabilir miyim?
  3. SQL Group By, hangi amaçlar için kullanılır?
  4. SQL Group By kullanmadan verileri gruplamak mümkün mü?
  5. SQL Group By kullanarak gruplanmış verileri nasıl sıralayabilirim?

Author