SQL IS NULL ve IS NOT NULL Kullanımı

Share

SQL’de, veritabanı sorguları sırasında sıklıkla “NULL” değerlerle karşılaşılır. Bu değerler, bir alanın değeri hakkında bilgi vermediği zaman kullanılır. “IS NULL” ve “IS NOT NULL” ifadeleri, bu “NULL” değerlerinin nasıl sorgulanacağını belirlemek için kullanılır.

SQL’de NULL Değeri

“NULL” bir değerdir, ancak boş bir değer değildir. Bir alan “NULL” olduğunda, bu alanın değeri bilinmiyor veya yoktur. Bu nedenle, “NULL” bir alan, bir sayı, metin veya tarih değeri olabilir. Veri tabanında bir alanın değeri “NULL” ise, o alanın değeri belirsizdir.

IS NULL ve IS NOT NULL Kullanımı

“IS NULL” ve “IS NOT NULL” ifadeleri, veritabanında “NULL” değerlerini sorgulamak için kullanılır. “IS NULL”, bir alanın “NULL” değerine sahip olup olmadığını kontrol ederken, “IS NOT NULL”, bir alanın “NULL” değerine sahip olmadığını kontrol eder.

Örneğin, aşağıdaki SQL sorgusu, “employees” tablosunda “last_name” alanının “NULL” olan kayıtları getirir:

SELECT * FROM employees
WHERE last_name IS NULL;

Aşağıdaki SQL sorgusu ise, “employees” tablosunda “last_name” alanının “NULL” olmayan kayıtları getirir:

SELECT * FROM employees
WHERE last_name IS NOT NULL;

IS NULL ve IS NOT NULL Kullanımının Avantajları

“IS NULL” ve “IS NOT NULL” ifadeleri, veritabanı sorgularında çok faydalıdır. Bu ifadeler, kayıtları daha doğru bir şekilde aramamıza ve sorgulamamıza olanak tanır. Örneğin, “IS NULL” ifadesi, bir alanın “NULL” değerine sahip olduğunu kontrol ederken, “IS NOT NULL” ifadesi, belirli bir alana sahip olan kayıtları getirecektir.

Sık Yapılan Hatalar

“IS NULL” ve “IS NOT NULL” ifadeleri kullanıldığında, birkaç hata yapmak mümkündür. En yaygın hatalardan biri, “NULL” ifadesini bir metin veya sayısal değer olarak sorgulamaktır. Bu yanıltıcı olabilir ve yanlış sonuçlara neden olabilir.

Sonuç

“IS NULL” ve “IS NOT NULL” ifadeleri, SQL sorgularında oldukça faydalıdır. Bu ifadeler, veritabanında “NULL” değerlerini sorgulamak için kullanılır. Bu makalede, “IS NULL” ve “IS NOT NULL” ifadelerinin ne olduğunu, nasıl kullanıldığını ve sık yapılan hataları öğrendiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

 1. “NULL” bir değerdir, ama boş bir değer değil midir?
  • Evet, doğru. “NULL” bir değerdir, ancak boş bir değer değildir.
 2. “IS NULL” ve “IS NOT NULL” ifadeleri nelerdir?
  • “IS NULL” ve “IS NOT NULL” ifadeleri, SQL sorgularında “NULL” değerlerini sorgulamak için kullanılır.
 3. “IS NULL” ifadesi ne yapar?
  • “IS NULL” ifadesi, bir alanın “NULL” değerine sahip olup olmadığını kontrol eder.
 4. “IS NOT NULL” ifadesi ne yapar?
  • “IS NOT NULL” ifadesi, bir alanın “NULL” değerine sahip olmadığını kontrol eder.
 5. “IS NULL” ifadesi, bir metin veya sayısal değer için kullanılabilir mi?
  • Hayır, “IS NULL” ifadesi sadece “NULL” değeri sorgulamak için kullanılabilir.

Author