SQL Like Kullanımı ve Örnekleri

Share

SQL Like, verileri sorgulamak için kullanılan önemli bir araçtır. Bu yazıda, SQL Like kullanımı hakkında detaylı bilgiler verilecektir.

1. SQL Like Nedir?

SQL Like, veritabanındaki verileri filtrelemek için kullanılan bir işlevdir. Bu işlev, belirli bir kalıba uyan verileri döndürür. Örneğin, bir ülke adı içeren tüm verileri sorgulamak istiyorsak, ‘%country%’ şeklinde bir sorgu kullanabiliriz.

1.1. Wildcard Karakterleri

SQL Like, arama sorgularında ‘‘ ve ‘_’ karakterlerini kullanır. ‘‘ karakteri, herhangi bir karakterler dizisini temsil ederken ‘_’ karakteri, sadece tek bir karakteri temsil eder.

1.2. Örnek Sorgular

 • ‘%country%’ : Ülke adı içeren tüm verileri getirir.
 • ‘A%’ : ‘A’ harfi ile başlayan tüm verileri getirir.
 • ‘_at’ : Sonunda ‘at’ olan 3 harfli tüm verileri getirir.

2. SQL Like Kullanımı

SQL Like, WHERE ifadesi içinde kullanılır. Örneğin, aşağıdaki sorguyu kullanarak ‘CustomerName’ sütununda ‘an’ içeren tüm verileri getirebiliriz.

SELECT * FROM Customers
WHERE CustomerName LIKE '%an%';

2.1. LIKE ve NOT LIKE Kullanımı

LIKE ve NOT LIKE, sorguların tersini döndürür. Örneğin, aşağıdaki sorgu, ‘an’ içermeyen tüm verileri getirecektir.

SELECT * FROM Customers
WHERE CustomerName NOT LIKE '%an%';

2.2. REGEXP_LIKE Kullanımı

REGEXP_LIKE, düzenli ifadeler kullanarak verileri sorgulama işlevi sağlar. Örneğin, aşağıdaki sorgu, ‘a’ harfi ile başlayan ve ‘n’ harfi ile biten tüm verileri getirecektir.

SELECT * FROM Customers
WHERE REGEXP_LIKE(CustomerName, '^a.*n$');

3. SQL Like Kullanımı İpuçları

 • SQL Like sorguları, büyük/küçük harf duyarlıdır.
 • SQL Like sorguları, veri tabanının boyutuna göre yavaş çalışabilir.
 • SQL Like sorguları, sorguların karmaşıklığına göre daha yavaş çalışabilir.

Sonuç

SQL Like, verileri sorgulamak için çok kullanışlı bir araçtır. Bu yazıda, SQL Like kullanımı hakkında bilgi verilmiştir. SQL Like kullanarak, verileri filtreleyebilir ve aradığınız sonuçlara daha hızlı ulaşabilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

 1. SQL Like sorguları büyük/küçük harf duyarlı mıdır?
  • Evet, SQL Like sorguları büyük/küçük harf duyarlıdır.
 2. SQL Like sorguları neden yavaş çalışabilir?
  • SQL Like sorguları, veri tabanının boyutuna ve sorgunun karmaşıklığına göre yavaş çalışabilir.
 3. SQL Like yerine REGEXP_LIKE kullanmanın avantajı nedir?
  • REGEXP_LIKE, daha karmaşık sorgular için kullanılabilir ve daha spesifik sonuçlar verir.
 4. SQL Like sorguları hangi karakterleri kullanır?
  • SQL Like sorguları, arama sorgularında * ve _ karakterlerini kullanır.
 5. SQL Like sorguları neden kullanılır?
  • SQL Like sorguları, verileri filtrelemek için kullanılır ve belirli bir kalıba uyan verileri döndürür.

Author