SQL Ortalama Bulma – AVG() Kullanımı

Share

SQL, veritabanı yönetim sistemleri tarafından desteklenen bir programlama dili ve sorgu dili olarak kullanılır. SQL, veritabanı üzerinde çeşitli işlemler yapmamızı sağlayan güçlü bir araçtır. Bu makalede, SQL’de yer alan AVG() fonksiyonunu inceleyeceğiz. AVG() fonksiyonu, veritabanı tablosundaki bir sütunun ortalamasını hesaplamak için kullanılan bir fonksiyondur.

II. AVG() Fonksiyonunun Kullanımı

SQL’de AVG() fonksiyonu, bir sütundaki sayısal değerlerin ortalamasını hesaplamak için kullanılır. Bu fonksiyonu kullanarak veritabanındaki verileri analiz edebilir ve istatistiksel bilgiler elde edebilirsiniz. AVG() fonksiyonunun kullanımı aşağıdaki şekildedir:

SELECT AVG(sutun_adi) FROM tablo_adi;

Bu sorgu, belirtilen tablodaki belirtilen sütunun ortalamasını döndürür.

III. AVG() Fonksiyonunun Örnek Kullanımı

Örnek olarak, “ogrenciler” adında bir tabloda öğrencilerin notlarını tuttuğumuzu düşünelim. Bu durumda, aşağıdaki SQL sorgusunu kullanarak öğrencilerin not ortalamasını bulabiliriz:

SELECT AVG(not) AS not_ortalamasi FROM ogrenciler;

Bu sorgu, “ogrenciler” tablosundaki “not” sütunundaki değerlerin ortalamasını hesaplar ve “not_ortalamasi” adıyla bir sütunda döndürür.

IV. Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

AVG() fonksiyonunu kullanırken aşağıdaki noktalara dikkat etmek önemlidir:

 • AVG() fonksiyonu, sadece sayısal değerler üzerinde çalışır. Diğer veri tipleriyle kullanılmaya çalışıldığında hata verecektir.
 • AVG() fonksiyonu, NULL değerlerini hesaplamaya dahil etmez. Bu durumu kontrol etmek ve gerekirse NULL değerleri filtrelemek gerekebilir.
 • AVG() fonksiyonunun kullanımına bağlı olarak performans etkisi olabilir. Büyük veri kümelerinde dikkatli kullanılması önemlidir.

V. Özet

SQL’de AVG() fonksiyonu, sayısal değerlerin ortalamasını hesaplamak için kullanılan bir fonksiyondur. Bu fonksiyonu doğru bir şekilde kullanarak veritabanınızda istatistiksel analizler yapabilir ve verilerinizi değerlendirebilirsiniz. AVG() fonksiyonu, veritabanı yönetim sistemleri tarafından desteklenen yaygın bir işlevdir ve SQL sorgularınızda kullanabileceğiniz önemli bir araçtır.

VI. Sıkça Sorulan Sorular (FAQs)

 1. AVG() fonksiyonu hangi veri tipleriyle kullanılabilir?
  • AVG() fonksiyonu, sayısal veri tipleri (INTEGER, DECIMAL, FLOAT vb.) ile kullanılabilir. Diğer veri tipleriyle kullanılmaya çalışıldığında hata verecektir.
 2. AVG() fonksiyonu, NULL değerlerini hesaplamaya dahil eder mi?
  • Hayır, AVG() fonksiyonu NULL değerlerini hesaplamaya dahil etmez. Bu durumu kontrol etmek ve gerekirse NULL değerleri filtrelemek gerekebilir.
 3. AVG() fonksiyonunun performansa etkisi var mıdır?
  • AVG() fonksiyonunun kullanımına bağlı olarak performans etkisi olabilir, özellikle büyük veri kümeleri için dikkatli kullanılması önemlidir. Veritabanınızın yapısına ve boyutuna bağlı olarak performans testleri yapmanız önerilir.
 4. AVG() fonksiyonunu hangi durumlarda kullanabilirim?
  • AVG() fonksiyonunu, sayısal veri tiplerine sahip sütunlardaki değerlerin ortalamasını hesaplamak için kullanabilirsiniz. Örneğin, not ortalaması, gelir ortalaması, yaş ortalaması gibi durumları analiz etmek için kullanılabilir.
 5. AVG() fonksiyonunun geri dönüş değeri nedir?
  • AVG() fonksiyonu, ortalamayı temsil eden sayısal bir değer döndürür. Bu genellikle INTEGER, DECIMAL veya FLOAT gibi bir sayısal veri tipidir.

VII. Sonuç

SQL’de AVG() fonksiyonu, sayısal değerlerin ortalamasını hesaplamak için kullanılan güçlü bir araçtır. Bu fonksiyonu doğru bir şekilde kullanarak veritabanınızda istatistiksel analizler yapabilir ve verilerinizi değerlendirebilirsiniz. AVG() fonksiyonunun kullanımıyla veritabanınızdaki verileri daha iyi anlamak ve daha iyi kararlar almak için önemli bir adım atmış olursunuz.

Author