SQL SELECT TOP Kullanımı

Share

“SELECT TOP” söz dizimi, bir SQL sorgusu içinde belirtilen tablo veya görünümden birkaç satır döndürmek için kullanılır. Örneğin, bir ürün tablosunu sıralamak ve ilk 10 ürünü göstermek istiyorsanız, aşağıdaki gibi bir sorgu kullanabilirsiniz:

SELECT TOP 10 * FROM Products ORDER BY ProductName;

Bu sorgu, ürünler tablosundaki tüm sütunları döndürecek ve ürün adına göre sıralayacak, ancak sadece ilk 10 ürünü gösterecektir.

“TOP” sözcüğü, birkaç veritabanı sisteminde farklı şekillerde kullanılır. Örneğin, Microsoft SQL Server ve Access için “TOP” sözcüğü kullanılırken, Oracle ve MySQL gibi diğer veritabanı sistemlerinde “LIMIT” sözcüğü kullanılır.

“TOP” sözcüğünün kullanımı, aşağıdaki gibi birkaç farklı şekilde olabilir:

  • Belirtilen sayıda satır döndürme: “TOP” sözcüğünün hemen ardından bir sayı verilerek, belirtilen sayıda satır döndürülebilir. Örneğin, “TOP 10” ifadesi ile ilk 10 satır döndürülebilir.
  • Belirtilen yüzdeyi aşmayacak sayıda satır döndürme: “TOP” sözcüğünün hemen ardından bir sayı ve “%” işareti verilerek, belirtilen yüzdeyi aşmayacak sayıda satır döndürülebilir. Örneğin, “TOP 50%” ifadesi ile tablonun yarısını aşmayacak sayıda satır döndürülebilir.
  • Belirtilen sayıdan fazla satır döndürme: “TOP” sözcüğünün hemen ardından bir sayı ve “WITH TIES” ifadesi verilerek, belirtilen sayıdan fazla satır döndürülebilir. Örneğin, “TOP 10 WITH TIES” ifadesi ile ilk 10 satırdan sonra aynı değere sahip diğer satırlar da döndürülebilir.

İşte “SELECT TOP” söz diziminin birkaç örnek kullanımı:

  • Belirtilen sayıda satır döndürme:
SELECT TOP 5 * FROM Customers;

Bu sorgu, müşteriler tablosundaki tüm sütunları döndürecek ve ilk 5 müşteriyi gösterecektir.

  • Belirtilen yüzdeyi aşmayacak sayıda satır döndürme:
SELECT TOP 50% * FROM Orders;
Bu sorgu, siparişler tablosundaki tüm sütunları döndürecek ve tablonun yarısını aşmayacak sayıda siparişi gösterecektir.
  • Belirtilen sayıdan fazla satır döndürme:
SELECT TOP 10 WITH TIES * FROM Products ORDER BY Price;

Bu sorgu, ürünler tablosundaki tüm sütunları döndürecek, fiyata göre sıralayacak ve ilk 10 üründen sonra aynı fiyata sahip diğer ürünleri de gösterecektir.

Bu örnekler, “SELECT TOP” söz diziminin nasıl kullanılabileceğini gösterir. Ancak, dikkat edilmesi gereken bir nokta var: “TOP” sözcüğü, sorgunun “ORDER BY” kısmından önce kullanılmalıdır. Aksi takdirde, sorgu hata verir ve doğru sonuçlar döndürmez.

Author