SQL Toplama İşlemi SUM() Kullanımı

Share

SQL, veritabanı yönetimi için kullanılan popüler bir programlama dilidir. SQL’in birçok fonksiyonu vardır ve bu fonksiyonlar verileri sorgulama, filtreleme ve hesaplama işlemleri için kullanılır. Bu makalede, SQL’in SUM() fonksiyonu üzerinde duracağız. SUM() fonksiyonu, veritabanında bulunan sayısal değerlerin toplamını hesaplamak için kullanılır.

II. SUM() Fonksiyonu

SUM() fonksiyonu, veritabanındaki bir sütunun değerlerinin toplamını hesaplar. Bu fonksiyon, sayısal değerlerin toplamını bulmak için kullanılır. SUM() fonksiyonu, veri tabanı yönetim sistemine bağlı olarak farklı şekillerde kullanılabilir.

III. SUM() Fonksiyonunun Kullanımı

A. Bir Sütunun Toplamını Hesaplama

SUM() fonksiyonu, bir sütundaki değerlerin toplamını hesaplamak için kullanılabilir. Örneğin, bir müşteri tablosunda bulunan “satışlar” sütunundaki değerlerin toplamını bulmak istediğimizi varsayalım. Bu durumda, aşağıdaki SQL sorgusunu kullanabiliriz:

SELECT SUM(satislar) FROM musteri;

Bu sorgu, “musteri” tablosundaki “satışlar” sütunundaki değerlerin toplamını döndürecektir.

B. Gruplanmış Verilerin Toplamını Hesaplama

SUM() fonksiyonu aynı zamanda gruplanmış verilerin toplamını hesaplamak için de kullanılabilir. Örneğin, bir “ürün” tablosunda her bir kategorinin satışlarının toplamını bulmak istediğimizi düşünelim. Bu durumda, aşağıdaki SQL sorgusunu kullanabiliriz:

SELECT kategori, SUM(satislar) FROM urun GROUP BY kategori;

Bu sorgu, “urun” tablosundaki “satışlar” sütununu kategoriye göre gruplar ve her bir kategorinin satışlarının toplamını döndürür.

IV. SUM() Fonksiyonu ile İlişkili Kısıtlamalar

A. NULL Değerlerinin İşlenmesi

SUM() fonksiyonu, NULL değerleri içeren sütunlardaki değerleri dikkate almaz. Bu durumda, NULL değerleri içeren sütunlardaki toplam değerleri doğru bir şekilde hesaplamak için ek kontroller yapmanız gerekebilir.

B. Veri Tipi Uyumsuzlukları

SUM() fonksiyonu, sadece sayısal veri tipleriyle çalışır. Eğer toplamı hesaplamak istediğiniz sütun başka bir veri tipine sahipse, uygun dönüşümleri yapmanız gerekebilir.

V. SUM() Fonksiyonunun Pratik Kullanımları

A. Satış Verilerinin Toplamının Hesaplanması

Örneğin, bir şirketin satış verileri bulunan bir veritabanını ele alalım. Bu durumda, SUM() fonksiyonunu kullanarak belirli bir zaman aralığındaki toplam satışları hesaplayabiliriz.

SELECT SUM(satis_miktari) FROM satis WHERE tarih BETWEEN '2022-01-01' AND '2022-12-31';

Bu sorgu, ‘2022-01-01’ ile ‘2022-12-31’ tarihleri arasındaki satış miktarlarının toplamını döndürecektir.

B. Bütçe ve Harcamaların Karşılaştırılması

SUM() fonksiyonu, bütçe ve harcamaların karşılaştırılması gibi finansal analizlerde de kullanılabilir. Örneğin, bir projenin bütçe ve harcamalarını karşılaştırmak için aşağıdaki gibi bir sorgu kullanabiliriz:

SELECT bütçe, SUM(harcama) FROM proje GROUP BY bütçe;

Bu sorgu, her bir bütçe kategorisindeki harcamaların toplamını döndürecektir.

C. Öğrenci Not Ortalamasının Hesaplanması

SUM() fonksiyonu, öğrencilerin notlarının toplamını hesaplamak için de kullanılabilir. Örneğin, bir “notlar” tablosunda her bir öğrencinin notlarını tuttuğumuzu düşünelim. Bu durumda, aşağıdaki SQL sorgusunu kullanarak öğrencilerin not ortalamalarını bulabiliriz:

SELECT öğrenci_id, SUM(not) / COUNT(not) AS not_ortalaması FROM notlar GROUP BY öğrenci_id;

Bu sorgu, her bir öğrencinin notlarının toplamını ve not sayısını hesaplayarak not ortalamasını döndürecektir.

VI. Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

SQL’de SUM() fonksiyonunu kullanırken aşağıdaki noktalara dikkat etmek önemlidir:

 • SUM() fonksiyonu sadece sayısal değerler üzerinde çalışır.
 • NULL değerleri içeren sütunlardaki değerleri dikkate almaz, bu durumu kontrol etmek gerekebilir.
 • SUM() fonksiyonunun kullanımına bağlı olarak performans etkisi olabilir, büyük veri setlerinde dikkatli kullanılmalıdır.

VII. Sonuç

Bu makalede, SQL’in SUM() fonksiyonunu ele aldık. SUM() fonksiyonu, bir sütunun değerlerinin toplamını hesaplamak için kullanılan güçlü bir fonksiyondur. Farklı senaryolarda SUM() fonksiyonunu kullanarak verilerinizi analiz edebilir, finansal hesaplamalar yapabilir ve istatistiksel bilgiler elde edebilirsiniz.

VIII. Sıkça Sorulan Sorular (FAQs)

 1. SUM() fonksiyonu hangi veri tipleriyle kullanılabilir?
  • SUM() fonksiyonu, sayısal veri tipleriyle kullanılabilir. Bu genellikle INTEGER, DECIMAL veya FLOAT gibi veri tiplerini içerir.
 2. SUM() fonksiyonu ile hangi matematiksel işlemler yapılabilir?
  • SUM() fonksiyonu ile toplama işlemi yapabilirsiniz. Ayrıca, GROUP BY ifadesi ile birleştirildiğinde gruplanmış verilerin toplamını da hesaplayabilirsiniz.
 3. SUM() fonksiyonu nasıl hızlı bir şekilde kullanılabilir?
  • SUM() fonksiyonunun performansını artırmak için, toplamı hesaplamak istediğiniz sütunun indekslenmiş olması önemlidir. Ayrıca, WHERE veya GROUP BY gibi uygun sorgu kısıtlamalarını kullanarak veri kümesini daraltabilirsiniz.
 4. SUM() fonksiyonu ile birden fazla sütunun toplamı nasıl hesaplanır?
  • Birden fazla sütunun toplamını hesaplamak için, SUM() fonksiyonunu her bir sütun için ayrı ayrı kullanabilir ve sonuçları toplayabilirsiniz. Örneğin: SELECT SUM(sutun1) + SUM(sutun2) FROM tablo;
 5. SUM() fonksiyonunun geri dönüş değeri nedir?
  • SUM() fonksiyonu, toplamın hesaplandığı sayısal bir değer döndürür. Bu genellikle INTEGER, DECIMAL veya FLOAT gibi bir sayısal veri tipidir.

Author