SQL Veri Sayma – COUNT() Kullanımı

Share

SQL COUNT() fonksiyonu, bir SQL tablosundaki satırların sayısını belirlemek için kullanılır. Bu fonksiyon, SQL dilinde oldukça önemlidir ve veritabanı yönetimi için temel bir araçtır. Bu makalede, SQL COUNT() fonksiyonunun kullanımı hakkında detaylı bilgi verilecektir.

1. COUNT() Fonksiyonu Nedir?

COUNT() fonksiyonu, SQL dilindeki en temel fonksiyonlardan biridir ve bir tablodaki satırların sayısını belirlemek için kullanılır. Bu fonksiyon, bir SQL sorgusu içinde kullanılabilir ve sorgunun sonucunda belirtilen koşullar altında kaç satırın döndürüleceğini belirlemeye yardımcı olur.

2. COUNT() Fonksiyonu Kullanımı

COUNT() fonksiyonu, çeşitli amaçlar için kullanılabilir. Aşağıda, bu fonksiyonun farklı senaryolarda nasıl kullanılacağı açıklanacaktır.

2.1 COUNT() Fonksiyonu ile Tüm Satırların Sayısını Bulma

COUNT() fonksiyonu, bir tablodaki tüm satırların sayısını belirlemek için kullanılabilir. Bu işlem için, COUNT() fonksiyonu tek başına kullanılabilir. Örneğin:

SELECT COUNT(*) FROM tablo_adi;

Yukarıdaki sorgu, “tablo_adi” adlı tablodaki tüm satırların sayısını döndürecektir.

2.2 COUNT() Fonksiyonu ile Belirli Bir Koşulu Sağlayan Satırların Sayısını Bulma

COUNT() fonksiyonu, belirli bir koşulu sağlayan satırların sayısını belirlemek için de kullanılabilir. Bu işlem için, COUNT() fonksiyonu WHERE koşulu ile birlikte kullanılabilir. Örneğin:

SELECT COUNT(*) FROM tablo_adi WHERE sutun_adi='deger';

Yukarıdaki sorgu, “tablo_adi” adlı tabloda “sutun_adi” sütunundaki “deger” değerini içeren satırların sayısını döndürecektir.

2.3 COUNT() Fonksiyonu ile Birleştirilmiş Tablolardaki Satır Sayısını Bulma

COUNT() fonksiyonu, birleştirilmiş tablolardaki satır sayısını belirlemek için de kullanılabilir. Bu işlem için, COUNT() fonksiyonu INNER JOIN veya LEFT JOIN gibi birleştirme işlemleriyle birlikte kullanılabilir. Örneğin:

SELECT COUNT(*) FROM tablo_adi1 INNER JOIN tablo_adi2 ON tablo_adi1.id=tablo_adi2.id;

Yukarıdaki sorgu, “tablo_adi1” ve “tablo_adi2” adlı tabloları birleştirerek, bu tablolardaki satırların toplam sayısını döndürecektir.

2.4 COUNT() Fonksiyonu ile Bir Grup İçindeki Satırların Sayısını Bulma

COUNT() fonksiyonu, bir tablodaki belirli bir grup içindeki satırların sayısını belirlemek için de kullanılabilir. Bu işlem için, COUNT() fonksiyonu GROUP BY ile birlikte kullanılabilir. Örneğin:

SELECT sutun_adi, COUNT(*) FROM tablo_adi GROUP BY sutun_adi;

Yukarıdaki sorgu, “tablo_adi” adlı tablodaki “sutun_adi” sütunu değerlerine göre gruplandırarak, her bir gruptaki satırların sayısını döndürecektir.

2.5 COUNT() Fonksiyonu ile Boş Olmayan Değerlerin Sayısını Bulma

COUNT() fonksiyonu, bir tablodaki belirli bir sütundaki boş olmayan değerlerin sayısını belirlemek için de kullanılabilir. Bu işlem için, COUNT() fonksiyonu NULL koşulu ile birlikte kullanılabilir. Örneğin:

SELECT COUNT(*) FROM tablo_adi WHERE sutun_adi IS NOT NULL;

Yukarıdaki sorgu, “tablo_adi” adlı tablodaki “sutun_adi” sütununda boş olmayan değerlerin sayısını döndürecektir.

3. COUNT() Fonksiyonu Örnekleri

Aşağıda, COUNT() fonksiyonunun çeşitli senaryolarda nasıl kullanılabileceğine dair örnekler verilmiştir.

3.1 Örnek 1: Tüm Satırların Sayısını Bulma

SELECT COUNT(*) FROM ogrenciler;

3.2 Örnek 2: Belirli Bir Koşulu Sağlayan Satırların Sayısını Bulma

SELECT COUNT(*) FROM ogrenciler WHERE bolum='Bilgisayar Mühendisliği';

3.3 Örnek 3: Birleştirilmiş Tablolardaki Satır Sayısını Bulma

SELECT COUNT(*) FROM ogrenciler INNER JOIN notlar ON ogrenciler.no=notlar.no;

3.4 Örnek 4: Bir Grup İçindeki Satırların Sayısını Bulma

SELECT bolum, COUNT(*) FROM ogrenciler GROUP BY bolum;

3.5 Örnek 5: Boş Olmayan Değerlerin Sayısını Bulma

SELECT COUNT(*) FROM ogrenciler WHERE notu IS NOT NULL;

4. COUNT() Fonksiyonu ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular (FAQ)

  1. COUNT() fonksiyonu yalnızca sayısal değerler için mi geçerlidir? Hayır, COUNT() fonksiyonu her tür veri için geçerlidir. Ancak, sayısal değerler için en sık kullanılan işlemlerden biridir.
  2. COUNT() fonksiyonu ile bir tablodaki boş satırların sayısını nasıl belirleyebilirim? COUNT() fonksiyonu yalnızca satırlardaki değerleri saydığından, boş satırların sayısını belirlemek için COUNT() fonksiyonu kullanılamaz. Bunun yerine, bir tablodaki toplam satır sayısından, dolu satırların sayısının çıkarılması gerekmektedir.
  3. COUNT() fonksiyonu ile birleştirilmiş tablolardaki satır sayısını belirlerken, her iki tablodaki tüm satırların sayısı mı hesaplanır? Hayır, COUNT() fonksiyonu birleştirilen tablolardaki yalnızca eşleşen satırların sayısını hesaplar.

5. Sonuç

Bu makalede, SQL COUNT() fonksiyonunun kullanımı hakkında detaylı bilgi verilmiştir. Bu fonksiyon, bir SQL sorgusunda kullanılabilecek en temel fonksiyonlardan biridir ve bir tablodaki satırların sayısını belirlemek için oldukça önemlidir. Bu makalede verilen örnekler sayesinde, COUNT() fonksiyonunun farklı senaryolarda nasıl kullanılabileceği de açıklanmıştır.

6. Sıkça Sorulan Sorular (FAQ)

  1. COUNT() fonksiyonu yalnızca sayısal değerler için mi geçerlidir?
  2. COUNT() fonksiyonu ile bir tablodaki boş satırların sayısını nasıl belirleyebilirim?
  3. COUNT() fonksiyonu ile birleştirilmiş tablolardaki satır sayısını belirlerken, her iki tablodaki tüm satırların sayısı mı hesaplanır?
  4. COUNT() fonksiyonu yerine kullanılabilecek başka fonksiyonlar var mı?
  5. COUNT() fonksiyonu ile bir tablodaki satırların sayısını belirlerken, WHERE koşulu kullanmak zorunlu mudur?

Author