SQL Veri Tipleri ve Kullanım Örnekleri

Share

SQL (Structured Query Language), ilişkisel veritabanı yönetim sistemlerinde veri manipülasyonu ve sorgulama için kullanılan bir programlama dilidir. SQL’in temel bileşenlerinden biri de veri tipleridir. Veri tipleri, verilerin nasıl saklandığını, işlendiğini ve temsil edildiğini belirler. SQL’in sunduğu çeşitli veri tipleri, farklı veri türlerini saklamak ve işlemek için kullanılır.

Bu makalede, SQL veri tipleri hakkında detaylı bir şekilde bilgi vereceğiz.

1. Giriş

Veritabanında depolanan verilerin doğru ve uygun bir şekilde temsil edilmesi önemlidir. SQL, çeşitli veri tipleri sunarak farklı veri türlerini destekler. Her veri tipi belirli bir veri boyutu ve sınırlamalarıyla birlikte gelir. Bu, veritabanının verileri tutarken doğru bellek alanını ayrıştırmasını ve veri manipülasyonunu etkili bir şekilde yapmasını sağlar.

2. Character Veri Tipleri

Character veri tipleri, metin tabanlı verileri saklamak için kullanılır. SQL’de yaygın olarak kullanılan karakter veri tipleri şunlardır:

2.1 CHAR

CHAR, sabit bir karakter uzunluğunu saklamak için kullanılan bir veri tipidir. Her CHAR sütunu için bir uzunluk belirtilmelidir. Örneğin, CHAR(10) ifadesi, 10 karakter uzunluğunda bir sütunu temsil eder.

CHAR veri tipi, belirtilen uzunluğa kadar veri alır. Eğer veri, belirtilen uzunluktan daha kısa ise, geri kalan alan boşluklarla doldurulur.

2.2 VARCHAR

VARCHAR, değişken bir karakter uzunluğunu saklamak için kullanılan bir veri tipidir. VARCHAR sütunları, değişken uzunluğa sahip metin verilerini saklamak için kullanılır. Örneğin, VARCHAR(255) ifadesi, en fazla 255 karakter uzunluğunda bir sütunu temsil eder.

VARCHAR veri tipi, gerçek veri uzunluğunu saklar ve gerektiğinde daha az bellek alanı kullanır.

2.3 TEXT

TEXT, uzun metin verilerini saklamak için kullanılan bir veri tipidir. TEXT sütunları, çok büyük metin verilerini tutmak için kullanılır. TEXT veri tipi, VARCHAR’dan farklı olarak, belirli bir uzunluk sınırlamasına sahip değildir.

TEXT veri tipi, büyük metin belgelerini veya uzun açıklamaları saklamak için idealdir.

3. Numeric Veri Tipleri

Numeric veri tipleri, sayısal değerleri saklamak ve işlemek için kullanılır. SQL’de yaygın olarak kullanılan numeric veri tipleri şunlardır:

3.1 INT

INT, tam sayı değerlerini saklamak için kullanılan bir veri tipidir. INT sütunları, genellikle sayısal değerleri temsil etmek için kullanılır. Örneğin, bir kullanıcının yaşı veya sipariş numarası gibi değerleri saklamak için INT veri tipi kullanılabilir.

INT veri tipi, pozitif veya negatif tam sayıları saklamak için kullanılır.

3.2 DECIMAL

DECIMAL, hassas ondalık sayıları saklamak için kullanılan bir veri tipidir. DECIMAL sütunları, finansal veriler gibi hassas ondalık sayıları temsil etmek için kullanılır. Örneğin, bir ürünün fiyatı veya bir işlemin miktarı gibi değerler DECIMAL veri tipi ile saklanabilir.

DECIMAL veri tipi, kesirli sayıları tam olarak ve hassas bir şekilde saklar.

3.3 FLOAT

FLOAT, ondalık sayıları saklamak için kullanılan bir veri tipidir. FLOAT sütunları, büyük veya küçük ondalık sayıları temsil etmek için kullanılır. Örneğin, bir malzemenin ağırlığı veya bir öğrencinin not ortalaması gibi değerler FLOAT veri tipi ile saklanabilir.

FLOAT veri tipi, bilimsel hesaplamalar veya geniş bir değer aralığı gerektiren durumlar için idealdir.

4. Date ve Time Veri Tipleri

Date ve time veri tipleri, tarih ve saat değerlerini saklamak için kullanılır. SQL’de yaygın olarak kullanılan date ve time veri tipleri şunlardır:

4.1 DATE

DATE, yalnızca tarih değerlerini saklamak için kullanılan bir veri tipidir. DATE sütunları, doğum tarihi veya etkinlik tarihi gibi sadece tarih bilgisini içeren verileri temsil etmek için kullanılır.

DATE veri tipi, yıl, ay ve günü temsil etmek için kullanılır.

4.2 TIME

TIME, yalnızca saat değerlerini saklamak için kullanılan bir veri tipidir. TIME sütunları, saat dilimi veya etkinlik saatleri gibi sadece saat bilgisini içeren verileri temsil etmek için kullanılır.

TIME veri tipi, saat, dakika ve saniyeyi temsil etmek için kullanılır.

4.3 DATETIME

DATETIME, tarih ve saat değerlerini saklamak için kullanılan bir veri tipidir. DATETIME sütunları, hem tarih hem de saat bilgisini içeren verileri temsil etmek için kullanılır. Örneğin, bir blog gönderisinin yayınlanma tarih ve saati gibi bilgiler DATETIME veri tipi ile saklanabilir.

DATETIME veri tipi, yıl, ay, gün, saat, dakika ve saniyeyi temsil etmek için kullanılır.

5. Boolean Veri Tipi

Boolean veri tipi, yalnızca iki değer olan true veya false‘u saklamak için kullanılır. SQL’de, boolean değerler genellikle mantıksal ifadelerin sonucunu temsil etmek için kullanılır. Örneğin, bir kullanıcının abonelik durumu veya bir işlemin başarılı olup olmadığı gibi bilgiler BOOLEAN veri tipi ile saklanabilir.

Boolean veri tipi, sadece iki olası değeri sakladığı için bellekte az yer kaplar.

6. Diğer Veri Tipleri

SQL’de karakter ve sayısal verilerin yanı sıra diğer veri tipleri de bulunur. İşte bazı örnekler:

6.1 BLOB

BLOB (Binary Large Object), büyük binary verileri saklamak için kullanılan bir veri tipidir. BLOB sütunları, resimler, videolar veya ses dosyaları gibi büyük binary verileri temsil etmek için kullanılır.

BLOB veri tipi, verinin kendisini saklar ve boyutu ne olursa olsun etkili bir şekilde işler.

6.2 ENUM

ENUM, belirli değerler kümesini saklamak için kullanılan bir veri tipidir. ENUM sütunları, sınırlı bir seçenek listesini temsil etmek için kullanılır. Örneğin, bir kullanıcının cinsiyetini veya bir ürünün durumunu temsil etmek için ENUM veri tipi kullanılabilir.

ENUM veri tipi, sınırlı sayıda seçeneği olan verilerin saklanması için idealdir.

6.3 JSON

JSON (JavaScript Object Notation), veriyi birleştiren ve organize eden bir format olarak kullanılan bir veri tipidir. JSON sütunları, karmaşık veya yapısal verileri temsil etmek için kullanılır. Örneğin, bir kullanıcının profil bilgileri veya bir ürünün detaylı özellikleri gibi veriler JSON formatında saklanabilir.

JSON veri tipi, esnek ve genişletilebilir veri yapısı sağlar.

7. Null Değerler

SQL’de, bir sütunun değeri bilinmiyorsa veya geçerli değeri olmadığında NULL değeri atanabilir. NULL değeri, bir sütunun boş olduğunu ve herhangi bir değere sahip olmadığını temsil eder.

NULL değerleri, veritabanında eksik veya geçersiz verileri temsil etmek için kullanılır.

8. Veri Tipleri Arasında Dönüşüm

SQL’de, bir veri tipini diğer bir veri tipine dönüştürmek için dönüşüm işlemleri kullanılabilir. Örneğin, bir INTEGER değerini STRING’e veya DATE değerini DATETIME’e dönüştürebilirsiniz.

Veri tipleri arasında dönüşüm yapmak, veri manipülasyonunu ve sorgulamayı daha esnek hale getirir.

9. Sonuç

SQL veri tipleri, veritabanında farklı türde verilerin doğru bir şekilde saklanmasını ve işlenmesini sağlar. Her veri tipi belirli bir amaç için tasarlanmıştır ve farklı sınırlamaları vardır. Veri tiplerini doğru bir şekilde seçmek, veritabanı tasarımı ve veri işleme süreçlerinde önemli bir faktördür.

Bu makalede, SQL veri tiplerinin çeşitli kategorilerini ve yaygın olarak kullanılan veri tiplerini ele aldık. SQL’de mevcut olan diğer veri tiplerini de keşfedebilir ve veritabanınızı ihtiyaçlarınıza göre uyarlamanın yollarını bulabilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

1. SQL’de başka hangi veri tipleri bulunur? SQL’de diğer veri tipleri arasında ARRAY, XML, UUID, GEOMETRY vb. bulunur.

2. VARCHAR ve TEXT arasındaki fark nedir? VARCHAR, değişken uzunlukta metin verilerini saklamak için kullanılırken, TEXT daha büyük metin verilerini saklamak için kullanılır.

3. DECIMAL ve FLOAT arasındaki fark nedir? DECIMAL, kesirli sayıları tam olarak ve hassas bir şekilde saklarken, FLOAT daha geniş bir değer aralığına sahip ondalık sayıları temsil eder.

4. NULL değeri ne anlama gelir? NULL değeri, bir sütunun boş olduğunu ve herhangi bir değere sahip olmadığını temsil eder.

5. Veri tipleri arasında nasıl dönüşüm yapılır? SQL’de veri tipleri arasında dönüşüm yapmak için CAST veya CONVERT gibi dönüşüm işlemleri kullanılabilir.

Author